10. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan selama 72 hari diperlukan pekerja sebanyak 24 orang.

10. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan selama 72 hari diperlukan pekerja sebanyak 24 orang. Setelah
dikerjakan 30 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama
dan agar pekerjaan tersebut selesai sesuai jadwal semula, maka banyak pekerja tambahan yang
diperlukan adalah …
a. 8 orang                   c. 4 orang
b. 6 orang                   d. 2 orang
Jawaban : C

Baca Juga 

Leave a Comment