. Watak tokoh Bapak yang tergambar dalam penggalan roman tersebut adalah

16. Watak tokoh Bapak yang tergambar dalam penggalan roman tersebut adalah ….
a. egois
b. sombong
c. pemarah
d. berani
e. lincah
Jawaban: b

Baca Juga  31. Pengarang novel Dua Dunia adalah ….

Leave a Comment